Εταιρεία | Εγκαταστάσεις | Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

 

 

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου λειτουργεί ως απόλυτο όργανο του τμήματος διασφάλισης ποιότητας αλλά και του τμήματος παραγωγής μιας και διαθέτει όλα απαραίτητα πιστοποιημένα όργανα με τα οποία παραγματοποιεί μετρήσεις σε όλες τις φάσεις και στάδια της δραστηριότητας οι οποίες μετρήσεις μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες φάσεων :

 

Α. Φάση Ελέγχου

 

Β. Φάση Απολογισμού

 

Γ.Συμβουλευτική φάση

 

Α. Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα στάδια ,απο την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών μέχρι την πιστοποιήση της αντοχής του τελικού προιόντος .

 

Β. Κατά την διάρκεια του απολογισμού όλες οι μετρήσεις συγκεντρώνονται σε επεξεργάσιμες βάσεις δεδομένων .

 

Γ.Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων παράγουν προτάσεις είτε προς την κατεύθυνση του τμήματος προμηθειών γαι την βαθμολόγηση των προμηθευτών ,είτε προς την κατευθυνση της παραγωγής με καίριες παρατηρήσεις για βελτιώσεις και αλλαγές είτε προς το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για την δημιουργία νέων προιόντων.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες απο τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο:

 

Α΄ ύλες Χαρτιά :

 

βάρος /m2, υγρασία ,

Mullen Test,

Ring Crush Test,

Corrugated Crush Test

Concora medium Test,

Ring Crush Test also Sort Span Compression Test machine direction and Cross Direction 

 

Ημιέτοιμα Προιόντα:

 

βάρος /m2, υγρασία,

Flat Crash Test,

Edge Crush Test.

 

Έτοιμα Προιόντα:

 

Box Compression Test

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 tottispack.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.