Εταιρεία | Πιστοποιήσεις | Πιστοποιητικά ISO Tottis Pack S.A.

Η εταιρεία TottisPack από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ακολουθεί γραπτές διαδικασίες λειτουργίας και μεθόδους μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν σε μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν τεθεί. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤΕΝ ISO 9001όπου η εταιρεία μας έχει προχωρήσει στην πλήρη εναρμόνιση του με την νέα έκδοση του ISO 9001:2015.

Από τον Ιούνιο του 2021 η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Μέσω αυτού του συστήματος γίνονται επενδύσεις ώστε η εταιρεία μας να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον.

Από το 2018 η TottisPackμπορεί να παρέχει προϊόντα πιστοποιημένα κατά FSC® (FSC® C141229). Η πιστοποίηση αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν ασπίδα προστασίας από την αλόγιστη καταστροφή των δασών και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 tottispack.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.