Εταιρεία | Πιστοποιήσεις | Πιστοποιητικά ISO Tottis Pack S.A.

Η εταιρεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ακολουθεί γραπτές διαδικασίες λειτουργίας και μεθόδους μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα τμήματα λειτουργίας της. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι διαδικασίες πιστοποιήθηκαν ότι λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το ISO 9001: 2008 .

Το 2018 η Tottispack πιστοποιήθηκε και για το πρότυπο FSC Chain of Custody, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον και δεσμεύονται για την υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Την ίδια χρονιά, πιστοποιήθηκε από την Eurocert ως μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας. 

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 tottispack.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.