Εταιρεία | Πιστοποιήσεις | Πιστοποιητικά ISO Tottis Pack S.A.

Η εταιρεία απο την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ακολουθεί γραπτές διαδικασίες λειτουργείας και μεθόδους μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα τμήματα λειτουργείας της.Τα τελευταία χρόνια αυτές οι διαδικασίες πιστοποιήθηκαν ότι λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το ISO 9001: 2008 .

Το θέμα των γραπτών διαδικασιών αλλά και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων είναι κάτι το οποίο έχει περάσει στην κουλτούρα των εργαζομένων και έχει γίνει μια πολύ δυναμική διαδικασία στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η επιτυχία ουσιαστικής εφαρμογής των προτύπων λειτουργίας επιβεβαιώνεται σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των διαδικασίων μας.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 tottispack.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.